Het verhaal van Kelsey

Van 4-jarige bezoeker van de KinderBijbelClub tot gedoopte hulpjuf: lees hier het verhaal van Kelsey.

Zondag 26 mei was een heel bijzondere dag, zeker ook voor ons als Zuiderlicht. Op deze dag deed Kelsey belijdenis en werd ze gedoopt. Kelsey kwam al op de KinderBijbelClub toen ze nog een meisje van 4 jaar oud was en ze is nooit meer weggegaan. Inmiddels is ze 20 jaar en draait ze mee in de leiding van de KBC.

De club is door de jaren heen een belangrijk onderdeel geweest in haar leven. Niet alleen voor de gezelligheid, maar ook omdat ze meer over Jezus wilde horen. Toen ze 12 werd, wilde ze dan ook graag hulpjuf worden, zodat ze kon blijven komen. Iemand uit het team nam haar later ook mee naar de kerk en de jongerengroep. God werd steeds belangrijker in haar leven en ze maakte de keuze om Hem te volgen. Afgelopen jaar heeft ze de belijdeniscatechisatie bij ds. Hogendoorn gevolgd, wat geleidt heeft tot de bijzondere dienst op 26 mei. Daarin zei Kelsey ‘ja’ tegen God en is ze gedoopt. Ze kreeg daarbij de volgende tekst uit Jesaja 41:13 mee: Want Ik ben de HEERE, jouw God, Die jouw rechterhand vastgrijpt en tegen jou zegt: Wees niet bevreesd, Ik help je.

Wat een zegen om te zien hoe God werkt!